Kosten

In de meeste gevallen is het mogelijk de kosten, of tenminste een deel daarvan, te laten vergoeden door een zorgverzekeraar. Met sommige verzekeraars heb ik een contract, dan werkt de vergoeding automatisch.

Met andere verzekeraars, waar ik geen contract mee heb (CZ, Achmea en Menzis) is er een gedeeltelijke vergoeding achteraf via restitutie mogelijk. Dus zelfs als u geen restitutiepolis heeft, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Het andere gedeelte van de therapiekosten betaalt u dan zelf.
Met een restitutie-polis krijgt u dan over het algemeen de beste vergoeding.
Een andere mogelijkheid is zelf betalen, dan geldt het particuliere tarief van 95 euro per sessie (het zgn. " OVP tarief").

Het vergoedingstarief voor een gemiste sessie is 40 euro, ongeacht de reden. Gemiste therapie-sessies kunnen niet vergoed worden door de verzekering. Bij niet verschijnen of bij afzegging korter dan 24 uur van tevoren wordt dit tarief in rekening gebracht

Of u voor een vergoeding door een zorgverzekering in aanmerking komt hangt af van o.a. de diagnose en de zwaarte van de problematiek. Verder bent u dan ook gebonden aan alle overige voorwaarden en limieten die de zorgverzekeraar daarover stelt. U kunt u hierover verder informeren bij uw zorgverzekeraar.

Gecontracteerde verzekeraars in deze praktijk zijn:

- De verzekeringen die onderdeel zijn van VGZ (zie: www. VGZ.nl), waaronder o.a. IZZ

- De verzekeringen die onderdeel zijn van Multizorg (zie: www. Multizorg.nl), waaronder o.a. Zorg en Zekerheid

- DSW

- De Friesland

LET OP: VOOR DE GOEDKOPERE BUDGET-POLISSEN KUNNEN ANDERE VOORWAARDEN GELDEN!

Het is aan te raden zelf van tevoren goed uit te zoeken welke vergoeding voor u geldt bij uw zorgverzekeraar.

De kosten van verzekerde zorg worden geregeld in de DBC structuur, die per diagnose en tijdseenheid is opgebouwd.

Meer informatie hierover vindt u in onderstaande bestanden.


Zie hier een uitleg over de DBC systematiek in de Geestelijke Gezondheids Zorg:Zie hier een overzicht van de behandelkosten per diagnose en tijdseenheid