Behandeling

Hoewel we leven in een maatschappij van toenemende controle en maakbaarheid, zijn deze begrippen vaak op de mens niet van toepassing. De mens wordt nog altijd voor een belangrijk deel bepaald door onbewuste motieven en innerlijke conflicten. De toegang die wij daartoe hebben met ons bewuste denken is veel beperkter dan vaak wordt gedacht. In dromen, fantasieŽn en onbewuste gedragingen kan soms juist wel iets zichtbaar worden gemaakt van de innerlijke binnenwereld. In psychoanalytische behandelingen wordt getracht om verder contact te krijgen met de onbewuste lagen in onszelf, met name daar waar iemands eigen veranderingsmogelijkheden (nog) worden verhinderd. De therapeut helpt u erbij om hierin een proces op gang te brengen. Daarbij hoort dat u gevoelens en kanten van uzelf zult tegenkomen die niet gemakkelijk zijn om te aanvaarden. Het aangaan van de confrontatie daarmee kan veel opleveren. De therapie vindt plaats binnen een vertrouwde setting waarbij aandacht is voor veiligheid en de ruimte en tijd die nodig is voor de verwerking van emoties. Bij een reguliere psychotherapie bedraagt de frequentie van de sessies meestal eens per week. Bij een psychoanalyse (dit is een dieper gaande behandeling dan psychotherapie) ligt de frequentie van de sessies hoger (4 keer per week). Over de duur van de behandeling kan gezegd worden dat het er van afhangt hoe het zich ontwikkelt. Over het algemeen heeft het bereiken van duurzame veranderingen zo zijn tijd nodig.Voorwaarden voor behandeling

1. Een verwijsbrief van uw huisarts waarin een vermoeden van DSM diagnose wordt genoemd, een een keuze zorgcircuit GB-GGZ of SGGZ.

2. Identificatie (d.m.v. paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

3. Medewerking met het landelijk verplichte Routine Outcome Monitoring systeem (effect en procesmetingen)

4. Aanvaarden van de verantwoordelijkheid voor de betaling van de behandelkosten, en deze volledig te voldoen.