Header Background

Wanneer aanmelden?

Als volwassenen (boven de 18 jaar) kun je je aanmelden. ​Dit kan raadzaam zijn wanneer het psychisch, emotioneel of relationeel al enige tijd niet goed gaat, en het niet lukt om er op eigen kracht uit te komen, of wanneer je vragen hebt over jezelf. Mensen kunnen zich aanmelden wanneer ze één of meer van de volgende  psychische klachten hebben. 

Hoe verlopen de aanmelding en de intake?

Telefonisch wordt eerst stilgestaan bij de reden van aanmelding, en worden enkele gegevens van u gevraagd. Indien mogelijk wordt er meteen een afspraak gemaakt. U wordt verzocht online één of enkele vragenlijsten in te vullen. De eerste twee à drie gesprekken gelden als intakeperiode. Hierna volgt een adviesgesprek en wordt een behandelplan opgesteld, waarna de behandeling kan beginnen.

Psychotherapie of psychoanalyse?

Psychotherapie en psychoanalyse zijn allebei goede manieren om psychisch/emotionele problemen te behandelen, en helpen om je zelfinzicht, probleem-oplossend vermogen en stressbestendigheid te verbeteren.​ Beide behandelingen baseren zich voor een belangrijk deel op verbanden die gelegd kunnen worden tussen je huidige klachten en je persoonlijke voorgeschiedenis​. De doelstelling van een psychotherapie is meer probleemoplossend, terwijl dit bij een psycho-analyse meer ontdekkend van aard is.  Waar je in een psychotherapie meer handreikingen krijgt, ligt het accent in een psychoanalyse meer op ontdekken hoe je binnenwereld in elkaar zit, om zo tot persoonlijke veranderingen te komen. Dit gebeurt door het analyseren van je eigen associaties, dromen, en onbewuste gedragspatronen (zie verder bij "behandeling").

Nieuws

M.i.v. 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet A.V.G. van kracht. Praktijk van Dongen voldoet aan de eisen, zie verder op de contact pagina.• Depressieve gevoelens of zelf-ondermijnend gedrag

• Angst- of dwangverschijnselen

• Moeite met beslissingen nemen

• Onzekerheid of een laag zelfbeeld

• Een vastgelopen rouwproces

• Identiteitsvragen

• Moeite met communiceren in relatie tot ouders, partner of anderen

• Bindings- of verlatingsangst

• Burn-out, en/of een verstoorde relaties op de werkvloer

• Lichamelijke klachten die mogelijk stress-gerelateerd zijn

Neem contact op