Algemene Voorwaarden

Een psychotherapie vindt plaats in alle rust, en met wederzijdse instemming van patient en behandelaar. Er wordt een behandelplan opgesteld met behandeldoelen die na enige tijd geŽvalueerd worden. Van u als cliŽnt wordt verwacht dat u aan de gebruikelijke basisvoorwaarden voor het aangaan van een behandeling in de GGZ kan voldoen, zoals bijvoorbeeld het nakomen van de afspraken, het tijdig betalen van de rekeningen en het verstrekken van correcte informatie. U bent altijd zelf verantwoordelijk hier zorg voor te dragen. De therapeut is in zijn handelen gebonden aan de landelijke beroepscode voor psychotherapeuten, die opvraagbaar is in de praktijk.

Formeel zijn de algemene betalingsvoorwaarden van MediCas van toepassing (zie onderstaande link).
over gemiste sessies

Zoals gebruikelijk in de GGZ-praktijk, worden een gedeelte van de kosten van de gemiste sessies, die minder dan 24 uur tevoren zijn afgezegd, bij de cliŽnt in rekening gebracht. Een dergelijke regel is noodzakelijk om de continuÔteit van de praktijk en de behandelingen te waarborgen. Dit geldt ongeacht de reden van het verzuim. Deze worden niet door de verzekeraar vergoed. Het verzuimtarief bedraagt 40 euro.