Kwaliteit

Door lidmaatschappen van beroepsverenigingen en het verlengen van beroepsregistraties bij de overheid werkt de psychotherapeut aan het bevorderen van zijn kwaliteit van werken. De eisen die hierin geregeld zijn, houden onder andere in een continue, controleerbare deelname aan deskundigheidsbevorderende activiteiten, en een continu inhoudelijk werkoverleg met vakgenoten. Naast de eisen die voor de registraties en lidmaatschappen worden gesteld aan het professionele handelen, is er in overleg met de beroepsverengingen en de verzekeraars een kwaliteitsstatuut opgesteld waarin afspraken hierover zijn vastgelegd.Overheids Registraties:

- Psychotherapeut BIG (reg. nr. 29050804816)
- GZ-psycholoog BIG (reg. nr. 09050804825)
- Klinisch psycholoog BIG (reg. nr. 09050804825)
- Psychoanalyticus (NPAG)


Lidmaatschappen:

- Nederlandse Psycho Analytische Vereniging (de NPAV, een fusie van NPG, NVPA en NPAG)
- Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde psychotherapeuten (NVVP)
- International Psychoanalytic Association (IPA)


Kwaliteitsstatuut:

Behalve de lidmaatschappen van beroepsvereniging en beroepsregistraties is er nog een derde waarborg voor de kwaliteit van werken van de psychotherapeut. Dit is het Kwaliteitsstatuut. In onderstaand bestand is deze in te zien.