Header Background

Wanneer je merkt dat het psychisch, emotioneel of relationeel niet goed met je gaat, en het niet lukt om er op eigen kracht uit te komen, kun je het beste eerst naar je huisarts​ gaan. De huisarts kan beoordelen of je een psychotherapie (een gespecialiseerde behandeling van emotionele problemen) nodig hebt. Mocht je in aanmerking komen voor psychotherapie dan kan de huisarts zorgen voor een juiste doorverwijzing. In mijn praktijk kun je terecht voor een inzichtgevende (psychoanalytische​) psychotherapie. Dit is een effectieve, duurzame methode waarbij jouw gehele persoon centraal staat, met jouw individuele achtergrond en voorgeschiedenis.​ Van Dongen is een ervaren therapeut die jouw helpt om jezelf (en de mensen om je heen) beter te begrijpen, zodat je beter in staat bent om jezelf op eigen kracht door je door moeilijkheden heen te werken.

Behandelproces

Bij telefonische aanmelding wordt er kort besproken wat er aan de hand is. Vervolgens wordt er, indien van toepassing en afhankelijk van de planning, een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek. De eerste twee à drie gesprekken gelden als intakeperiode. Hierna wordt een behandelplan wordt opgesteld en besproken, welke regelmatig wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Lees meer over de behandelingen die de praktijk biedt >>

Wie kan voor welke klachten terecht?

Volwassenen vanaf 18 jaar kunnen zich aanmelden, met o.a. de volgende psychische klachten: >>

• Depressieve gevoelens of zelf-ondermijnend gedrag

• Angst- of dwangverschijnselen

• Moeite met beslissingen nemen

• Onzekerheid of een laag zelfbeeld

• Een vastgelopen rouwproces

• Identiteitsvragen

• Moeite met communiceren in relatie tot ouders, partner of anderen

• Bindings- of verlatingsangst

• Burn-out, en/of een verstoorde relaties op de werkvloer

• Lichamelijke klachten die mogelijk stress-gerelateerd zijn

Neem contact op