Header Background

Wanneer aanmelden?

Als het psychisch, emotioneel of relationeel al een tijd niet goed met je gaat, en het niet lukt om er op eigen kracht uit te komen, is een psychotherapie meestal de aangewezen behandeling. Je kunt mij bellen om een afspraak te maken voor een eerste gesprek (zie "contact"), waarin we de mogelijkheden bespreken om onder mijn begeleiding aan jezelf te gaan werken. Vaak is er een verwijzing nodig van een arts. In het begin vindt de behandeling meestal eens per week of eens per 14 dagen plaats. Vaak beginnen mensen zich door een reguliere psychotherapie​ na enkele maanden​ al beter te voelen, en lukt het hen al beter om hun problemen op te lossen. 


Duurzame verandering

Een psychotherapie kan naast vermindering van psychische klachten en verbetering in functioneren, ook het begin vormen van een meer duurzaam persoonlijk veranderingsproces. Dat kan nodig zijn om verder aan je persoonlijkheid te werken om verder te komen met je leven, en om terugval te voorkomen. Soms komen mensen naar mij toe die al eerder therapie hebben gehad, nadat oude patronen terug waren gekomen. Soms is er dan meer nodig dan een wekelijkse therapie, om het tij te kunnen keren. Een "klassieke" psychoanalyse (van 4 tot 5 sessies per week) is daarvoor de meest geschikte therapievorm is die er bestaat. 


Psychoanalyse

Bij een psychoanalyse staan niet zozeer je klachten of de diagnose centraal, maar jouw gehele persoon. Jouw individuele achtergrond en voorgeschiedenis spelen een belangrijke rol bij hoe je nu in het leven staat en de problemen die je daarin ervaart. In een analyse is er de ruimte om via je eigen associaties, dromen, en onbewuste gedrags- en relatiepatronen te ontdekken wat zich in onbewuste delen van je binnenwereld afspeelt. Hierdoor zul je jezelf en anderen steeds beter kunnen begrijpen, en meer met je eigen gevoelens in contact raken, waardoor je beter in staat bent het leven te leiden zoals je dat eigenlijk wilt. Hierdoor nemen ook je  probleem-oplossend vermogen en stressbestendigheid toe, en andere capaciteiten die nodig zijn om uiteindelijk weer op eigen kracht door alle moeilijke en ook goede kanten van het leven heen te komen (zie ook de pagina "behandeling").

Aanmelding en Intake

Bij de telefonische aanmelding wordt er kort besproken wat er aan de hand is. Vervolgens wordt er, indien van toepassing en afhankelijk van de planning, een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek. U wordt daarbij verzocht enkele vragenlijsten in te vullen. De eerste twee à drie gesprekken gelden als intakeperiode. Hierna volgt een adviesgesprek. Daarna wordt er in overleg met u een behandelplan opgesteld, welke gedurende de therapie regelmatig wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Lees meer over de behandelingen die de praktijk biedt >>

Wie kan voor welke klachten terecht?

Volwassenen vanaf 18 jaar kunnen zich aanmelden, met o.a. de volgende psychische klachten: >>

• Depressieve gevoelens of zelf-ondermijnend gedrag

• Angst- of dwangverschijnselen

• Moeite met beslissingen nemen

• Onzekerheid of een laag zelfbeeld

• Een vastgelopen rouwproces

• Identiteitsvragen

• Moeite met communiceren in relatie tot ouders, partner of anderen

• Bindings- of verlatingsangst

• Burn-out, en/of een verstoorde relaties op de werkvloer

• Lichamelijke klachten die mogelijk stress-gerelateerd zijn

Neem contact op